ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560

เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ  ทอดถวาย ณ.วัดน้ำดำ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช   ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560