บริษัท ที อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญ ในด้านเครื่องฉีดกาวร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการเกี่ยวกับเครื่องฉีดกาวร้อน  โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีอัตราการเติบโตด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
บริษัท ได้มุ่งเน้นพัฒนา การบริการแบบเต็มรูปแบบ โดยเน้นคุณภาพสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า