บริษัท ที อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในไทย (Only distributor in Thailand)

Our office
49/73 Soi Saimai76 (Saiyawat) Saimai Saimai Bangkok 10220
Tel.02-5333922,02-9917527 Fax.02-5333921
E-mail : trs@meltonthailand.com
E-mail : sales@meltonthailand.com
Open
Mon – Fri 08.00 AM – 17.00 PM